Loading...
 • Líščie údolie 57, Poliklinika Karlova Ves, Bratislava
 • Pondelok - Štvrtok 9,00 - 17,00    l    Piatok 9,00 - 16,00

KONTAKTNÉ ŠOŠOVKY V ČASE KORONAVÍRUSU. ČO ROBIŤ A NEROBIŤ?

Vzhľadom k zvýšenej pozornosti v súvislosti s COVID-19, teraz viac ako inokedy, dbáme o svoje zdravie a zdravie nášho okolia. Pripomeňme si preto kroky, ktoré sú nevyhnutné pre bezpečné nosenie a starostlivosť o kontaktné šošovky.

Nosenie kontaktných šošoviek má mnoho výhod a pokiaľ sa o ne správne staráme, zaistia pohodlné videnie pri práci a ďalších aktivitách približne 140 miliónom úspešných nositeľov na celom svete.

V súčasnej dobe neexistujú žiadne vedecké dôkazy o tom, že by nosenie kontaktných šošoviek bolo počas aktuálnej pandémie nebezpečné. Preto je nutné dôsledne dodržiavať odporúčania vášho očného špecialistu, rovnako tak aj inštrukcie k používaniu kontaktných šošoviek a systému starostlivosti. Čo je však základným pravidlom je umyť si pred aplikáciou šošovky ruky čistou vodou, aby sa zmyli zvyšky dezinfekčného gélu, ktorý môže spôsobiť pálenie očí.

Čistá šošovka znamená pohodlie

Čo pre to urobiť?*

 • Pred aplikáciou kontaktných šošoviek si dôkladne umyte a vysušte ruky, aby ste sa mohli dotknúť šošoviek a očí.
 • Riaďte sa pokynmi týkajúcich sa starostlivosti o kontaktné šošovky, ktoré vám poskytol oftalmológ alebo optometrista, prípadne pokynmi uvedenými na roztoku.
 • Vždy používajte čerstvý roztok – nikdy ho „nerecyklujte“!
 • Puzdro na kontaktné šošovky čistite roztokom na dennej báze – utrite puzdro čistou papierovou vreckovkou (utierkou) a nechajte ho vysušiť hore dnom, najlepšie počas celého dňa.
 • Vymeňte puzdro na kontaktné šošovky podľa odporúčaní oftalmológa alebo optometristu, ideálne raz mesačne.
 • Postupujte podľa pokynov oftalmológa alebo optometristu, aby ste vedeli správne používať svoje kontaktné šošovky a produkty určené na starostlivosť o kontaktné šošovky.

Čo nerobiť?

 • Na kontaktné šošovky alebo puzdro na šošovky nepoužívajte vodu z vodovodu alebo inú vodu!
 • Nenoste svoje šošovky, ak sú vaše oči červené alebo podráždené.
 • Nespite ani nedriemte v kontaktných šošovkách, pokiaľ na to nie sú určené.
 • Nedotknite sa hrotom fľaše roztoku žiadneho povrchu, aby nedošlo ku kontaminácii oka, roztoku alebo šošovky.
 • Neaplikujte očné kvapky ani iné lieky bez predchádzajúcej konzultácie s oftalmológom, optometristom alebo lekárnikom.
 • Nedopĺňajte nový roztok už do použitého roztoku, ani nezlievajte roztok z iného puzdra.
 • Nemeňte svoj roztok ani kontaktné šošovky bez predošlej konzultácie, či poradenstva s odborníkom.
 • Jednorazové kontaktné šošovky sú určené len na jedno použitie!
 • Nenoste kontaktné šošovky pri sprchovaní, kúpaní alebo plávaní, ak nemáte oči chránené špeciálnymi, napr. plaveckými okuliarmi.

Viac informácií Vám radi poskytneme v našej ambulancii v Poliklinike Karlova Ves alebo na našich telefónnych číslach či emaile.

* Toto nie je úplne podrobný zoznam pokrývajúci všetky aspekty použitia kontaktných šošoviek.      VIC-SK2005-1095

Pridaj komentár

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">html</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*